Vừa qua, Bộ TN&MT ban hành Công văn 3362 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xung quanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là sổ hồng) mang tên cả vợ và chồng.

Tại công văn, Bộ TN&MT đề nghị các địa phương quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp mới hoặc cấp đổi sổ hồng là tài sản chung của vợ và chồng mà trên sổ đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng sang sổ hồng mới có ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu theo quy định pháp luật về đất đai.

Đồng thời, Bộ TN&MT cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, về quyền của người phụ nữ đối với tài sản chung của vợ và chồng, trong đó có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Việc này giúp người dân hiểu được tầm quan trọng và nâng cao tính tự tin, thúc đẩy sự sáng tạo để nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ, tạo sự bình đẳng trong xã hội.

Theo đó, các công tác trên nhằm bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ, tránh các khiếu nại, khiếu kiện khi giải quyết các tranh chấp về đất đaấp mới hoặc cấp đổi sổ hồng là tài sản chung của vợi, từng bước tạo điều kiện để người phụ nữ được chủ động tham gia các hoạt động về kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

ADVERTISING

Đây còn là những giải pháp được Bộ TN&MT nêu ra để thực hiện – nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao tại Công văn số 1606 về vấn đề đảm bảo bình đẳng của phụ nữ trong công tác quản lý đất đai.