Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Các lỗi phạt về dừng, đỗ xe

Các lỗi phạt về dừng, đỗ xe

Tôi muốn biết dừng xe đột ngột có bị phạt; trường hợp nào dừng xe, đỗ xe không đúng sẽ bị phạt, mức tiền ra sao? (Thanh Đức)

Luật sư tư vấn

Căn cứ các điều (5, 6, 7, 8, 26, 47) của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, các lỗi dừng xe, đỗ xe không đúng quy định sẽ bị xử phạt như sau:

1. Người điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô

– Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

– Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; đỗ xe trên dốc không chèn bánh bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

– Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; dừng xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; rời vị trí lái, tắt máy khi dừng xe; dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe; dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

– Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

– Dừng xe, đỗ xe tại vị trí: nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau; điểm dừng đón, trả khách của xe buýt; trước cổng hoặc trong phạm vi 05 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ô tô ra vào; nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; che khuất biển báo hiệu đường bộ; nơi mở dải phân cách giữa bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng.

– Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng.

– Dừng xe, đỗ xe tại vị trí: Bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng, đỗ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông bị phạt tiền từ một triệu đồng đến 2 triệu đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ một triệu đồng đến 2 triệu đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

– Dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng.

Một chiếc xe đỗ sai quy định trên phố Duy Tân, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Tùng

Một chiếc xe đỗ sai quy định trên phố Duy Tân, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Tùng

2. Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy

– Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

– Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, điểm dừng đón trả khách của xe buýt, nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; đỗ xe tại nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trên cầu bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến một triệu đồng.

– Dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

3. Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng

– Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn đường đã có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe; đỗ xe trên dốc không chèn bánh; dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

– Dừng xe, đỗ xe tại các vị trí: Bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng, đỗ; nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 m tính từ mép đường giao nhau; điểm dừng đón, trả khách của xe buýt; trước cổng hoặc trong phạm vi 05 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ôtô ra vào; nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; che khuất biển báo hiệu đường bộ; nơi mở dải phân cách giữa bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

– Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị trái quy định; dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, các chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; rời vị trí lái, tắt máy khi dừng xe bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

– Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

– Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

– Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

– Dừng xe, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

4. Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ

– Dừng xe đột ngột bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

– Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

– Đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, đỗ xe trên đường xe điện, đỗ xe trên cầu gây cản trở giao thông bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

– Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

5. Các trường hợp khác

– Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

– Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung bị phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng.

– Người điều khiển xe ôtô, các loại xe tương tự xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng dừng xe, đỗ xe quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng.

– Vận chuyển hàng nguy hiểm mà dừng xe, đỗ xe ở nơi đông người, khu dân cư, công trình quan trọng bị phạt tiền từ một triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn Luật sư TP HCM

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn