Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Các Luật, Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Khóa XIV

Các Luật, Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Khóa XIV

Gửi bạn đọc danh sách các Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Khóa XIV để quý thành viên thuận tiện theo dõi.

Luật Nghị Quyết

STT

Luật/Nghị quyết

Ghi chú

1

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 Thông qua vào ngày 08/6/2017

2

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 Thông qua vào ngày 12/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

3

Luật Quản lý ngoại thương 2017 Thông qua vào ngày 12/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

4

Luật Đường sắt 2017 Thông qua vào ngày 16/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

5

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 Thông qua vào ngày 19/6/2017

6

Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành Thông qua vào ngày 19/6/2017

7

Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi 2017 Thông qua vào ngày 19/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

8

Luật Thủy lợi 2017 Thông qua vào ngày 19/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

9

Luật Du lịch 2017 Thông qua vào ngày 19/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

10

Luật Trợ giúp pháp lý 2017 Thông qua vào ngày 20/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

11

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 Thông qua vào ngày 20/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.

12

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 Thông qua vào ngày 20/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

13

Luật Cảnh vệ 2017 Thông qua vào ngày 20/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.

14

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 Thông qua vào ngày 20/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.

15

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự Thông qua vào ngày 20/6/2017

16

Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2017 Thông qua vào ngày 21/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

17

Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Thông qua vào ngày 21/6/2017.

18

Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020 Thông qua vào ngày 21/6/2017.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn