Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Chính phủ công bố thủ tục đấu giá biển số ô tô từ 1-7

Chính phủ công bố thủ tục đấu giá biển số ô tô từ 1-7
(PLO)- Việc thí điểm đấu giá biển số ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, diễn ra trong vòng ba năm.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2023 hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số ô tô; bao gồm trình tự, thủ tục đấu giá biển số ô tô và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số ô tô.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-7. Nội dung thí điểm đấu giá biển số ô tô được thực hiện đến hết ngày 1-7-2026.

Được đấu giá biển số của tất cả tỉnh, thành

Theo Nghị định 39/2023, đấu giá biển số ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số ô tô của các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, ký hiệu sê ri: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z nền màu trắng, chữ, số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số xe trong trường hợp hết biển số xe để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

Chính phủ công bố thủ tục đấu giá biển số ô tô từ 1-7 ảnh 1
Việc thí điểm đấu giá biển số ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, diễn ra trong vòng ba năm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Để tham gia đấu giá biển số thì tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số theo nhu cầu trong danh sách biển số đưa ra đấu giá của tất cả tỉnh, thành trực thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá. Sau đó, nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá biển số ô tô đó.

Tổ chức đấu giá tài sản tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá ba ngày.

Niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Trường hợp trúng đấu giá thì kết quả sẽ được Bộ Công an gửi về email và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá; thông báo kết quả trúng đấu giá biển số ô tô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước.

Tiền bán đấu giá nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương.

Để đảm bảo tính minh bạch trong việc thí điểm đấu giá, Bộ Công an sẽ chuyển danh sách biển số ô tô đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản (do Bộ Công an ký hợp đồng), đồng thời thông báo công khai danh sách, kế hoạch tổ chức đấu giá biển số ô tô trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, có đường dẫn đến trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản thông báo công khai danh sách biển số ô tô đưa ra đấu giá trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và niêm yết tại trụ sở.

Ngoài ra, quy chế đấu giá phải được niêm yết, thông báo công khai trên trang thông tin đấu giá trực tuyến, trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản.

Thời gian thông báo công khai, niêm yết quy chế đấu giá, danh sách biển số ô tô đưa ra đấu giá ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

Dù đã bán xe, vẫn được giữ lại biển số trúng đấu giá

Theo Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội, giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, mỗi bước giá là 5 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá.

Người trúng đấu giá biển số ô tô sẽ được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá; được đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở…

Đặc biệt, người trúng đấu giá được giữ lại biển số trúng đấu giá trong trường hợp ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn