Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018 sáng nay, Chủ tịch nước yêu cầu ngành tư pháp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và DN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể, chủ động và tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp trong lĩnh vực xây dựng và thi hành pháp luật. Xử lý có hiệu quả các vấn đề pháp lý trong hội nhập quốc tế; Thực hiện thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định của Hiến pháp năm 2013 và chiến lược cải cách tư pháp được đẩy mạnh, góp phần hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các quy định về quyền con người, quyền công dân…

Chủ tịch nước,Trần Đại Quang,nhũng nhiễu
Chủ tịch nước Trần Đại Quang

”Đặc biệt, Bộ Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu với Chủ tịch nước trong công tác quốc tịch, giải quyết số lượng lớn các việc về quốc tịch như nhập quốc tịch Việt Nam, cho trở lại quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam cũng như giải quyết hiệu quả vấn đề quốc tịch, hộ tịch đối với người gốc Việt di cư tự do từ Campuchia về nước, cư dân biên giới với Lào”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp trong năm 2018, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, nhất là về xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Chủ tịch nước cũng lưu ý chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống thi hành án dân sự, tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự.

Chủ tịch nước,Trần Đại Quang,nhũng nhiễu

Tăng cường công tác theo dõi thi hành án hành chính; xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án tồn đọng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật và cơ quan tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, không để phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa vi phạm trong toàn hệ thống thi hành án dân sự…

Con người quyết định

Chủ tịch nước cho rằng yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Ngành Tư pháp cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

“Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và DN. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu kiện, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài”, Chủ tịch nước lưu ý.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong muốn trong năm 2018 và các năm tiếp theo, công tác Tư pháp sẽ có bước phát triển mới, Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp sẽ giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa.

Thu Hằng

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn