Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Điểm lưu ý trong hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Điểm lưu ý trong hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 26-1, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10 (có hiệu lực thi hành từ ngày 12-3) hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Xung quanh vấn đề này, ông Lương Xuân Thu – Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh cho biết:

 

– Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: Là doanh nghiệp (DN), đã được thành lập theo quy định của pháp luật; có ít nhất 2 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại DN; có ít nhất 1 nhân viên đại lý thuế có chứng chỉ kế toán viên làm việc toàn thời gian tại DN đối với trường hợp đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán cho DN siêu nhỏ. Đại lý thuế gửi hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đến cục thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cục thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo mẫu. Trường hợp từ chối cấp, cục thuế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Xin ông cho biết quy định về dịch vụ đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế?

– Từng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp phải thể hiện rõ trên hợp đồng ký với người nộp thuế. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa đại lý thuế và người nộp thuế phải thể hiện được phạm vi, thời gian cung cấp dịch vụ; phạm vi công việc làm thủ tục về thuế được ủy quyền, thời hạn được ủy quyền. Trường hợp hợp đồng cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế vẫn còn thời hạn nhưng đại lý thuế đang bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc đã bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì đại lý thuế phải thông báo ngay cho người nộp thuế biết để có biện pháp tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ.

– Trách nhiệm của đại lý thuế như thế nào, thưa ông?

– Đại lý thuế có trách nhiệm kinh doanh dịch vụ theo đúng phạm vi ghi trong giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã được cục thuế cấp; tuyển dụng, quản lý nhân viên đại lý thuế theo đúng quy định. Đồng thời, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, kế toán DN và các quy định của pháp luật khác có liên quan khi thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế; không được thông đồng với công chức thuế, người nộp thuế để vi phạm pháp luật về thuế. Trường hợp đại lý thuế giúp người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm và đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm, bồi thường cho người nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó, thay mặt người nộp thuế cung cấp, giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế các thông tin, tài liệu trong phạm vi hợp đồng với người nộp thuế để chứng minh tính chính xác của hồ sơ khai thuế, nộp thuế, miễn, giảm, hoàn thuế; giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế sử dụng dịch vụ của đại lý thuế…

– Ông có thể cho biết quy định về việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế?

– Đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Không đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Quản lý thuế trong 3 tháng liên tục; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế; tiết lộ thông tin gây thiệt hại vật chất, tinh thần, uy tín của người nộp thuế sử dụng dịch vụ đại lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đồng ý hoặc pháp luật có quy định); sử dụng, quản lý nhân viên đại lý thuế không đúng quy định; không thực hiện thông báo, báo cáo từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo cáo hoặc thời hạn thông báo của cơ quan thuế.

Cục thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) ban hành quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đại lý thuế biết. Thời hạn đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế kể từ ngày quyết định đình chỉ của cục thuế có hiệu lực cho đến khi đại lý thuế khắc phục sai phạm, nhưng tối đa không quá 90 ngày. Trong thời hạn bị đình chỉ, đại lý thuế không được cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Trường hợp đã khắc phục sai phạm, đại lý thuế thông báo bằng văn bản cho cục thuế. Cục thuế kiểm tra thông tin, nếu đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì trong 5 ngày làm việc, cục thuế có văn bản thông báo cho đại lý thuế về quyết định đình chỉ hết hiệu lực.

– Xin cảm ơn ông!

KIM THAO (Thực hiện)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn