VKSND Tối cao vừa ban hành quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức VKSND. Ban hành kèm theo quyết định là quy chế tuyển dụng công chức VKSND.

Quy chế quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, hình thức, trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức vào làm việc trong ngành kiểm sát nhân dân, chế độ, chính sách đối với công chức mới được tuyển dụng và không áp dụng đối với viện kiểm sát quân sự.

Theo quy chế, có năm nguyên tắc tuyển dụng công chức:

1. Công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và phù hợp với đặc thù của Ngành.

2. Việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải được giám sát chặt chẽ.

3. Bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng để tuyển chọn công chức có chất lượng.

4. Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

5. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách theo quy định của pháp luật và của Viện trưởng VKSND Tối cao.

Đáng chú ý, tại Điều 7 quy chế, VKSND Tối cao đưa ra các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển. Theo đó, người đăng ký dự tuyển công chức, ngoài những điều kiện quy định tại Luật Cán bộ, công chức, còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện sau (tại thời điểm đăng ký):

– Về chính trị hiện tại, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của VKSND Tối cao.

– Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển.

Trường hợp vị trí cần tuyển không yêu cầu trình độ đại học hoặc ở địa bàn, vị trí việc làm chuyên ngành khác có khó khăn về nguồn tuyển dụng thì đơn vị tuyển dụng báo cáo VKSND Tối cao xem xét, quyết định.

– Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

Không áp dụng quy định về chiều cao, cân nặng đối với người được tuyển dụng công chức chuyên môn nghiệp vụ khác.

– Về tuổi, không quá 35 tuổi đối với nam và không quá 30 tuổi đối với nữ. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đối tượng được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển hoặc trường hợp cán bộ, công chức từ ngành khác chuyển đến ngành Kiểm sát nhân dân thì độ tuổi không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ và phải đảm bảo đến khi đủ tuổi nghỉ hưu phải có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng tuyển dụng công chức có thể quy định thêm tiêu chuẩn, điều kiện nhưng phải được Viện trưởng VKSND Tối cao đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện.

Việc tuyển dụng sẽ được thực hiện không quá 2 kỳ trong một năm và thực hiện bằng hai hình thức thi tuyển và xét tuyển.

 

Nhân sự mới VKSND Tối cao
Nhân sự mới VKSND Tối cao
(PLO)- Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSND Tối cao.