Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Giải đáp vướng mắc trong tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế 2020

Giải đáp vướng mắc trong tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế 2020

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành Công văn 4598/TCT-HĐTD ngày 29/10/2020 giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác tuyển dụng, cụ thể như sau:

Công văn 4598/TCT-HĐTD ngày 29/10/2020 giải đáp vướng mắc
trong tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020

Giải đáp vướng mắc trong tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế 2020

Giải đáp vướng mắc trong tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế 2020 (Ảnh minh họa)

1. Vướng mắc về chứng chỉ ngoại ngữ:

1.1. Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài; tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hỏi về việc có phải kê khai chứng chỉ ngoại ngữ tại Phiếu đăng ký dự tuyển hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Những trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam không phải phải kê khai chứng chỉ ngoại ngữ tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

1.2. Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh có thể sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ để dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020 hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Trường hợp thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh không đủ điều kiện miễn thi ngoại ngữ và chưa đáp ứng điều kiện về chứng chỉ Tiếng Anh để nộp hồ sơ dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020.

1.3. Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có giấy xác nhận kết quả thi TOEFL ITP (ghi trình độ theo Khung tham chiếu Châu Âu A1/A2) có thể dùng thay thế chứng chỉ Tiếng Anh A/B khi đăng ký dự tuyển công chức hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Tại Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020, quy định: Tổng cục Thuế không nhận bảng điểm chứng chỉ, trường hợp thí sinh có giấy xác nhận kết quả thi TOEFL ITP (ghi trình độ theo Khung tham chiếu Châu Âu A1/A2) không thể dùng thay thế chứng chỉ Tiếng Anh A/B khi đăng ký dự tuyển công chức.

Đối với các trường hợp có chứng chỉ TOEFL ITP: Trường hợp thí sinh có chứng chỉ TOEFL 400 trở lên (ITP) đủ điều kiện dự thi ngạch chuyên viên và tương đương; trường hợp thí sinh có chứng chỉ TOEFL 347 trở lên (ITP) đủ điều kiện dự thi ngạch Cán sự và tương đương.

1.4. Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có phiếu điểm Aptis trong đó có kết quả điểm tương đương trình độ A2, B1 khung Châu Âu có đủ điều kiện dự thi không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Tại Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020, quy định: Tổng cục Thuế không nhận bảng điểm chứng chỉ. Do đó, các thí sinh có phiếu điểm Aptis không đủ điều kiện dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020.

2. Vướng mắc về chứng chỉ Tin học:

2.1. Vướng mắc về chứng chỉ Tin học quốc tế IC3, MOS, ICDL:

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có chứng chỉ Tin học quốc tế IC3, MOS, ICDL có đủ điều kiện dự thi không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

– Đối với chứng chỉ IC3: trường hợp thí sinh có chứng chỉ IC3 đáp ứng yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (06 mô đun) quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đủ điều kiện dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (Mẫu chứng chỉ kèm theo).

– Đối với chứng chỉ MOS: trường hợp thí sinh học đủ các kỹ năng: tin học văn phòng MOS (Microsoft Office Specialist) cấp độ Specialist, công nhận: kỹ năng MOS – Word đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU07 (xử lý văn bản nâng cao), kỹ  năng MOS – Excel đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU08 (xử lý bảng tính nâng cao), kỹ năng MOS-PowerPoint đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU09 (sử dụng trình chiếu nâng cao), kỹ năng MOS-Access đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU10 (sử dụng hệ quản trị CSDL) quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đủ điều kiện dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (Mẫu chứng chỉ kèm theo).

– Đối với chứng chỉ Tin học ICDL: trường hợp thí sinh có chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức ECDL/ICDL Foundation (gồm 05 mô – đun Computer Essential, Online Essential, Word Processing, Spreadsheets, Presentation) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đủ điều kiện dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (Mẫu chứng chỉ kèm theo).

2.2. Vướng mắc đối với trường hợp có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học về tin học:

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học về Tin học có thay thế chứng chỉ Tin học để tham gia dự tuyển được không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Các trường hợp tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên; các trường hợp tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học mã ngành sau đây được sử dụng thay thế chứng chỉ Tin học.

Cao đẳng

Đại học

Mã ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tên ngành

51140210 Sư phạm Tin học 52140210 Sư phạm Tin học
51320104 Truyền thông đa phương tiện 52320104 Truyền thông đa phương tiện
51340405 Hệ thống thông tin quản lý 52340405 Hệ thống thông tin quản lý
51340406 Công nghệ truyền thông 52340406 Công nghệ truyền thông
51480101 Khoa học máy tính 52460112 Toán ứng dụng
51480102 Truyền thông và mạng máy tính 52480101 Khoa học máy tính
51480104 Hệ thống thông tin 52480102 Truyền thông và mạng máy tính
51480201 Công nghệ thông tin 52480103 Kỹ thuật phần mềm
51480202 Tin học ứng dụng 52480104 Hệ thống thông tin
51510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính 52480201 Công nghệ thông tin
    52510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính
    52520214 Kỹ thuật máy tính

3. Vướng mắc về ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: hồ sơ ưu tiên của thí sinh tham gia dự tuyển (nếu có) nộp bản chụp (bản phô tô) hay bản sao công chứng.

Hội đồng tuyển dụng yêu cầu thí sinh nộp bản chụp (bản phô tô) hồ sơ ưu tiên kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển. Khi trúng tuyển, người trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4. Vướng mắc về chuyên ngành tuyển dụng:

4.1. Vướng mắc về chuyên ngành Luật:

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành luật (trên bằng và bảng điểm chỉ ghi chuyên ngành Luật, không ghi Luật kinh tế) hoặc tốt nghiệp chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh doanh…..hỏi có đủ điều kiện dự thi vào Cục Thuế hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế xem xét, thẩm định văn bằng, bảng điểm của thí sinh tham gia dự tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên ngành luật mà trên bằng hoặc trên bảng điểm không ghi tên chuyên ngành đào tạo là “luật kinh tế” mà chỉ ghi tốt nghiệp chuyên ngành “Luật”; “Luật học”; “Luật Thương mại”; “Luật Thương mại quốc tế”; “Luật Tài chính – Ngân hàng”, “Luật kinh doanh”; “Luật kinh tế quốc tế” (trừ Luật hình sự) thì Cục Thuế tạm thời tiếp nhận hồ sơ dự tuyển để tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển dụng, trình xin ý kiến Bộ Tài chính. Các trường hợp này cần yêu cầu thí sinh ký vào bản cam kết (mẫu bản cam kết kèm theo Công văn này). Bản cam kết này sẽ được lưu cùng hồ sơ dự tuyển của thí sinh.

4.2. Vướng mắc về chuyên ngành kinh tế khác:

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành như: hải quan, kiểm toán, bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản, thanh toán quốc tế, quản trị doanh nghiệp xây dựng….hỏi có đủ điều kiện dự thi hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế xem xét, thẩm định văn bằng, bảng điểm của thí sinh tham gia dự tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên, trên bằng có tên chuyên ngành đào tạo không trùng khớp hoàn toàn với chuyên ngành đã được phê duyệt trong Kế hoạch tuyển dụng hoặc trên bảng điểm không ghi chuyên ngành đào tạo nhưng có các môn học chuyên ngành liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng thì Cục Thuế tạm thời tiếp nhận hồ sơ dự tuyển để tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển dụng, trình xin ý kiến Bộ Tài chính. Các trường hợp này cần yêu cầu thí sinh ký vào bản cam kết (mẫu bản cam kết kèm theo Công văn này). Bản cam kết này sẽ được lưu cùng hồ sơ dự tuyển của thí sinh.

4.3. Vướng mắc về chuyên ngành dự tuyển ngạch Văn thư, Văn thư trung cấp:

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về: trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp chuyên ngành: Lưu trữ học hoặc Quản trị văn phòng hỏi có đủ điều kiện dự thi ngạch Văn thư, Văn thư trung cấp hay không. Hội đồng tuyển dụng có ý kiến như sau:

Các trường hợp tốt nghiệp Đại học trở lên dự thi ngạch Văn thư hoặc tốt nghiệp Trung cấp trở lên dự thi ngạch Văn thư trung cấp nếu trên bằng, bảng kết quả học tập chỉ ghi chuyên ngành Lưu trữ học hoặc Quản trị văn phòng thì đủ điều kiện dự thi công chức.

5. Vướng mắc về chứng chỉ thay thế chứng chỉ ngoại ngữ và điều kiện miễn thi ngoại ngữ đối với trường hợp là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số:

5.1. Về việc thay thế chứng chỉ ngoại ngữ để nộp hồ sơ dự tuyển:

Tại Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 có quy định:

“Có chứng chỉ ngoại ngữ ……hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức tuyển dụng làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.”

Như vậy, trường hợp thí sinh có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp thì được coi là đủ điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ trong thành phần hồ sơ (thí sinh vẫn phải dự thi môn Tiếng Anh nếu không thuộc trường hợp miễn thi ngoại ngữ).

5.2. Về việc miễn thi ngoại ngữ:

Tại Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 có quy định:

“Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) nếu có một trong các điều kiện sau:

– ……;

– …….

– Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.”

Như vậy, trường hợp thí sinh là “người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số” mà đăng ký dự thi vào các “địa bàn ở vùng dân tộc thiểu số” thì sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1).

Theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; Theo nguồn số liệu về số xã, phường, thị trấn của các tỉnh theo Biểu thống kê do Tổng cục thống kê cung cấp: các tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xác định là “địa bàn ở vùng dân tộc thiểu số”.

(Danh sách các tỉnh có 100% xã, phường thị trấn thuộc khu vực dân tộc thiểu số và miền núi kèm theo Công văn 4598/TCT-HĐTD ngày 29/10/2020).

Châu Thanh-TVPL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn