Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98

HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98
(PLO)- Nghị quyết 18 của HĐND TP.HCM về triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM có hiệu lực từ 1-8-2023.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã ký ban hành Nghị quyết 18 về triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-8-2023. Đây cũng thời điểm mà Nghị quyết 98 do Quốc hội ban hành chính thức có hiệu lực.

Nghị quyết 18 của HĐND TP.HCM đã nêu rõ trách nhiệm của đại biểu HĐND TPHCM, HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả từng nhóm nhiệm vụ của Nghị quyết 98.

HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98 ảnh 1
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khoá X vừa diễn ra, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Nghị quyết quy định 14 nhiệm vụ của HĐND TP.HCM. Nổi bật là việc quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, thể thao, văn hóa; ban hành danh mục dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT) đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu.

Nghị quyết cũng quy định đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, mức, thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được HFIC cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn TP từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách TP; quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha.

HĐND TP.HCM còn được quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xác định trên cơ sở trình độ, năng lực và yêu cầu công việc; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn….

Về thẩm quyền, HĐND TP.HCM có 13 thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết 98. Cụ thể, HĐND TP.HCM được quyết định bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc giao UBND TP ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm.

HĐND TP quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận…

Quyết định sử dụng vốn ngân sách TP, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, dự toán ngân sách hằng năm và bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của TP để thanh toán cho nhà đầu tư sau khi công trình hoặc hạng mục công trình vận hành độc lập được hoàn thành nghiệm thu, kiểm toán và căn cứ giá trị, tiến độ quy định trong hợp đồng BT.

Quyết định dự toán, phân bổ ngân sách TP bảo đảm phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

Quyết định việc sử dụng ngân sách TP để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng. Bố trí nguồn thu từ cổ phần hoá các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu để bổ sung vốn điều lệ của HFIC. Thông qua và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của TP.

TP cũng thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

Ngoài ra, HĐND TP được quyết định bố trí ngân sách TP để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn TP theo hiệu quả công việc… Mức chi bảo đảm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

HĐND TP cũng quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của TP và quyết định tổ chức bộ máy, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc TP Thủ Đức.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn