Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Không chấp hành án, pháp nhân thương mại sẽ bị phong tỏa tài sản

Không chấp hành án, pháp nhân thương mại sẽ bị phong tỏa tài sản
Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Luật Thi hành án hình sự năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.

Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp Việt Nam, các nội dung về thi hành án hình sự và cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại đã được luật hóa. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của pháp nhân thương mại là nội dung mới, rất phức tạp, rất khó để quy định chi tiết, nên Luật Thi hành án hình sự năm 2019 mới chỉ dừng lại ở việc quy định các nội dung có tính định khung, xác định nguyên tắc của việc cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại. Đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại chấp hành án. Vì vậy, để thi hành Luật, Bộ Công an xây dựng Nghị định quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

khong chap hanh an phap nhan thuong mai se bi phong toa tai san
Sau khi bản án có hiệu lực, nếu không tự nguyện thi hành, pháp nhân thương mại sẽ bị cưỡng chế.
Ảnh minh họa

Theo Dự thảo, trong quá trình kiểm tra, giám sát chấp hành án của pháp nhân thương mại nếu phát hiện pháp nhân này không chấp hành án hoặc chấp hành không đầy đủ thì cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước đối với pháp nhân thương mại lập biên bản với sự chứng kiến của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại và đại diện chính quyền địa phương. Biên bản được lập theo quy định tại Điều này là một trong những căn cứ để cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền ra Quyết định cưỡng chế.

Theo Dự thảo, có 3 biện pháp cưỡng chế áp dụng đối với pháp nhân thương mại gồm: Phong tỏa tài khoản (phong tỏa tài khoản tiền, phong tỏa tài khoản chứng khoán); Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thì cưỡng chế biện pháp tư pháp để bán đấu giá; Tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại.

Ngay sau khi ra Quyết định cưỡng chế thì Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền phải gửi Quyết định cưỡng chế cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, pháp nhân thương mại, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN.

Trường hợp kê biên tài sản và tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại thì Quyết định cưỡng chế phải được gửi đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế trước khi thi hành để phối hợp thực hiện.

Cơ quan quản lý Nhà nước đối với pháp nhân thương mại và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền để tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế. Công bố ngay trên cổng thông tin, trang điện tử của cơ quan mình các quyết định được cơ quan thi hành án có thẩm quyền ban hành trong quá trình thi hành án khi nhận được.

Cơ quan quản lý Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN có trách nhiệm đăng các quyết định được cơ quan thi hành án có thẩm quyền ban hành trong quá trình cưỡng chế thi hành án lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN khi nhận được.

Đáng quan tâm, biện pháp phong tỏa tài khoản được áp dụng trong các trường hợp: Thi hành cưỡng chế đối với việc chấp hành hình phạt đình chỉ toàn bộ hoạt động có thời hạn; Thi hành cưỡng chế đối với việc chấp hành hình phạt cấm kinh doanh, cấm hoạt động (trong trường hợp cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong tất cả các lĩnh vực); cấm huy động vốn; Thi hành cưỡng chế chấp hành biện pháp tư pháp.

Cơ quan thi hành án hình sự có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, Cty chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thông tin về tài khoản của pháp nhân thương mại theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm bảo mật những thông tin được cung cấp.

Pháp nhân thương mại bị áp dụng biện pháp cưỡng chế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự về tên tổ chức tín dụng, tên Cty chứng khoán nơi mở tài khoản, số tài khoản của pháp nhân thương mại tại tổ chức tín dụng, Cty chứng khoán khi có yêu cầu.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được Quyết định phong tỏa tài khoản của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền thì Tổ chức tín dụng, Cty chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nơi pháp nhân thương mại có tài khoản có trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo Quyết định phong tỏa tài khoản.

Phương Thảo

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn