Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Ông Trần Thanh Mẫn trúng cử Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn trúng cử Chủ tịch Quốc hội
Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54 tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, chiều nay, 20/5, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, ông Trần Thanh Mẫn bước lên bục thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi – Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để đại biểu bầu Chủ tịch Quốc hội. Sau khi thảo luận tại Đoàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu.

Trước đó, Ngày 2/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, sáng 16/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

TIỂU SỬ TÂN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962; quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân chính trị.

Ông được khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (2000; 2005, 2010, 2017); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Ông Trần Thanh Mẫn từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ 1/4/2021); Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Tóm tắt quá trình công tác:

– Từ 7/1979 – 9/1980: Ông Trần Thanh Mẫn là cán bộ Ban trường học huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

– Từ 10/1980 – 12/1982: Ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành rồi Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

– Từ 1/1983 – 12/1987: Ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn rồi Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành; Đại biểu HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

– Từ 1/1988 – 6/1994: Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, Đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc Hồ Chí Minh hệ chính quy.

– Từ 7/1994 – 11/1999: Ông Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

– Từ 12/1999 – 12/2003: Ông Trần Thanh Mẫn là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

– Từ 1/2004 – 3/2008: Ông Trần Thanh Mẫn giữ các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

– Từ 3/2008 – 12/2010: Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

– Từ 1/2011 – 9/2015: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

– Từ 10/2015 – 3/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

– Từ 4/2016 – 6/2017: Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

– Từ 7/2017 – 5/2018: Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), ông Trần Thanh Mẫn được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

– Từ 6/2018 – 19/9/2019: Ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

– Từ 20/9/2019 – 31/1/2021: Ông Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

– Từ 2/2021 – 4/2021: Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

– Từ 1/4/2021: Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

– Ngày 20/5/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn