Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động nước ngoài

Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động nước ngoài

(LSVN) – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP. HCM vừa có Công văn 5756/SLĐTBXH-VSATLĐ hướng dẫn thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Theo đó, Sở LĐTB&XH TP. HCM hướng dẫn một số nội dung về trình tự thực hiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể về ký kết hợp đồng lao động, người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động sau khi được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động.

Ngoài ra, về báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm (trước ngày 05/7) và hằng năm (trước ngày 05/01 của năm sau) về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài gửi cơ quan quản lý lao động.

Về xác định nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động với cơ quan lao động.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động báo cáo trước ít nhất 30 ngày.

THANH HẰNG – LSVN.VN

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn