Mới đây, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành thông báo rút kinh nghiệm liên quan đến một vụ án hành chính, kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Nội dung rút kinh nghiệm được thông báo đến VKS các địa phương để tham khảo và rút kinh nghiệm chung.

Theo nội dung vụ án, ông Trương Thích kiện UBND huyện Cam Lâm ra TAND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị tòa hủy GCN phần đất mà ông cho rằng của gia đình ông nhưng huyện lại cấp cho người khác.Ngày 10-9-2020, TAND tỉnh Khánh Hòa đình chỉ giải quyết vụ án với nhận định các GCN này không phải đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính.

Ông Thích kháng cáo. TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo, hủy quyết định đình chỉ của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Từ kết quả xét xử phúc thẩm, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng nêu một số vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Đó là: TAND tỉnh Khánh Hòa cho rằng theo hướng dẫn tại Công văn 64/2019 của TAND Tối cao thì các GCNQSDĐ này không phải là đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính và đình chỉ giải quyết vụ án. Tuy nhiên, Công văn 64/2019 TAND Tối cao không phải nguồn pháp luật, nội dung hướng dẫn dân sự.

Ông Thích khởi kiện yêu cầu hủy GCN mà UBND huyện Cam Lâm cấp lần đầu, đây là quyết định hành chính nên việc TAND tỉnh Khánh Hòa đình chỉ giải quyết vụ án là không có cơ sở. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Thích.

Cạnh đó, theo khoản 1 Mục 1 của Giải đáp số 02 ngày 19-9-2016 của TAND Tối cao về việc giải đáp một số vấn đề tố tung hành chính, tố tụng dân sự thì GCNQSDĐ là quyết định hành chính.

Theo khoản 1 Điều 3 Luật đất đai 2013 thì GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Căn cứ các quy định trên thì GCNQSDĐ là quyết định hành chính, là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính theo khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015.