TAND Tối cao vừa có công văn hỏa tốc gửi chánh án Tòa án quân sự Trung ương, chánh án các TAND Cấp cao và chánh án TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng thủ trưởng đơn vị thuộc TAND Tối cao về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong TAND.

Tòa án sẽ hoạt động tùy vào cấp độ dịch COVID-19 - ảnh 1
Công văn hỏa tốc của TAND Tối cao.

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và cán bộ, công-viên chức, người lao động trong hệ thống tòa án, Chánh án TAND Tối cao yêu cầu chánh án các tòa, thủ trưởng đơn vị thuộc TAND Tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ như:

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị… về công tác phòng chống dịch và thực hiện mục tiêu kép. Xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài. Chủ động đề ra các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả và thực hiện dứt khoát, kịp thời.

Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế, cấp độ dịch của UBND tỉnh, thành phố để xác định cấp độ dịch nơi trụ sở tòa án để thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch với lộ trình khả thi, đảm bảo kiểm soát tốt dịch.

Cập nhật những hướng dẫn của Chính phủ và các sở, ban, ngành để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Có thông báo, hướng dẫn kịp thời cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan phương án phòng, chống dịch mà tòa án đang áp dụng.

Tòa án tổ chức, thực hiện nghiêm các hướng dẫn về xét nghiệm, cách ly theo dõi y tế đối với công chức và người đến tòa án làm việc.

Sẽ tiếp công dân, nhận đơn kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ trực tiếp tại trụ sở tòa án nơi có dịch COVID-19 đánh giá ở cấp độ 1, cấp độ 2. Khu vực dịch cấp độ 3 sẽ tổ chức/hạn chế có điều kiện với việc tiếp công dân và nhận đơn trực tiếp. Những khu vực dịch bệnh ở cấp độ 4 sẽ không tổ chức hoặc hạn chế có điều kiện với hai công việc trên.

Tổ chức các phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc thẩm quyền với khu vực có dịch ở cấp độ 1. Khu vực cấp độ 2 sẽ tổ chức/hạn chế có điều kiện và không tổ chức/hạn chế có điều kiện với khu vực dịch cấp độ 3, 4.

Sẽ tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp của Học viện Tòa án với khu vực dịch ở cấp độ 1, hoạt động/hoạt động hạn chế đối với khu vực dịch ở cấp độ 2, 3 và ngưng hoạt động/hoạt động hạn chế với khu vực dịch ở cấp độ 4.