UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM (gọi tắt là Hội đồng).

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác tư pháp. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thường trực; Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Phó Chánh văn phòng UBND TP phụ trách công tác tư pháp và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Ngoài ra, Hội đồng còn có các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị như Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Liên đoàn Lao động TP, Thành đoàn, Công an TP, Sở TT&TT, Thanh tra TP…

TP.HCM kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - ảnh 1
Người dân huyện Hóc Môn tham dự Ngày hội pháp luật do Sở Tư pháp phối hợp tổ chức, năm 2020. Ảnh: A.TUẤN

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng là xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP. Đề xuất Thành ủy, UBND TP ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội đồng còn có nhiệm vụ xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch của UBND TP, Chủ tịch UBND TP về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp luật trên địa bàn TP. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn TP.

Cùng với đó là hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn TP; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn TP. Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật…

Ngoài ra, Hội đồng còn thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao.

Sở Tư pháp là Cơ quan thường trực của Hội đồng được giao làm đầu mối tham mưu giúp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng sẽ họp định kỳ; họp đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.