Bộ Tư pháp vừa công bố Quyết định 1050/QĐ-BTP về thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Quyết định 1050 ghi nhận nhiều quy định mới trong thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp nằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Quyết định này được áp dụng từ 1-7-2021.

Không cần bản sao hộ khẩu, sổ tạm trú

Theo Quyết đinh 1050, thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm:

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định

– Bản chụp CMND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu, nếu không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Quyết định 2244 ban hành ngày  24-8-2018 yêu cầu người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải nộp bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú.

Trước Quyết định 1050, khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú 2020 cũng đã bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009 về việc nộp bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Như vậy, từ 1-7 tới, người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp không cần phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hay giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú.

Bổ sung 2 thủ tục mới

Quyết định 1050 công bố hai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp như sau:

– Thủ tục hành chính cấp trung ương:

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp thực hiện.

– Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam do Sở Tư pháp thực hiện.