Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Văn bản mới

Văn bản nổi bật tuần 08 năm 2024

Ban hành toàn văn Luật Đất đai 2024; Ban hành toàn văn Luật Các tổ chức tín dụng 2024; Hướng dẫn gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống mạng đấu

Văn bản nổi bật tuần 05 năm 2024

Chính sách tinh giản biên chế với cán bộ, công chức cấp xã xã ở TP.HCM không đủ điều kiện; Xây dựng các văn bản quy định liên quan đến

Văn bản nổi bật tuần 04 năm 2024

Dự kiến các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024; Công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm; Quy định

Văn bản nổi bật tuần 03 năm 2024

Các chỉ số đặc thù với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Hướng dẫn xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức;…là

Văn bản nổi bật tuần 02 năm 2024

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030;… là

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn