Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

0 Thống nhất đề xuất Bộ Chính trị phê duyệt đề án xây dựng hải đội dân quân biển

0 Thống nhất đề xuất Bộ Chính trị phê duyệt đề án xây dựng hải đội dân quân biển
Quân ủy T.Ư đã thống nhất tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án Xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo trong tình hình mới.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị /// Ảnh MOD.GOV.VN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị

ẢNH MOD.GOV.VN
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, ngày 25.7, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị cho ý kiến về các nội dung: xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Đề án và Nghị quyết “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 – 2025 và những năm tiếp theo”.
Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định việc triển khai xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Bên cạnh đó, việc xây dựng các hải đội dân quân biển phải quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc, tuân thủ hiến pháp và pháp luật; có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, coi trọng chất lượng chính trị, có tổ chức, biên chế phù hợp; kết hợp nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo với phát triển kinh tế biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ xung đột vũ trang trên biển.
Về Đề án, Nghị quyết “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 – 2025 và những năm tiếp theo”, Quân ủy T.Ư khẳng định việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 – 2025 và những năm tiếp theo đã xác định rõ mục tiêu xây dựng cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội phù hợp với pháp luật của Nhà nước về tài chính – ngân sách và đặc thù quốc phòng; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách; phòng tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý và sử dụng ngân sách.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn