Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TỐ TỤNG DÂN SỰ

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TỐ TỤNG DÂN SỰ

1. Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

 

2. Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án.

 

3. Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật Tố tụng hành chính 2015 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương điện tử.

 

4. Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

 

5. Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

 

6. Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 

7. Công văn 55/TANDTC-PC về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành.

 

8. Công văn 152/TANDTC-PC giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn