Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình hay cá nhân?

Cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình hay cá nhân?

Theo phản ánh của bà Lê Thị Loan (Đồng Tháp), Giấy chứng nhận của bà Loan chỉ ghi “UBND huyện Thanh Bình chứng nhận Trần Văn Cọp được quyền sử dụng 2.300m2 đất tại xã Bình Thành”, do vậy khi bà Loan đi làm hồ sơ liên quan đến đất đai đều bị yêu cầu phải ký theo hộ gia đình.

Bà Loan đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi rõ cấp cho hộ gia đình hay ông (bà) mà chỉ ghi họ và tên thì khi làm hồ sơ có phải đăng ký là hộ gia đình không?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp trả lời vấn đề này như sau:

Do pháp luật đất đai trước thời điểm ngày 1/7/2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành) chưa quy định cụ thể về hộ gia đình sử dụng đất và cá nhân sử dụng đất. Do đó, vẫn còn một số giấy chứng nhận không thể hiện cụ thể người sử dụng đất là “hộ” hay “cá nhân”.

Để giải quyết khó khăn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản xin ý kiến Tổng cục Quản lý đất đai. Qua đó, trường hợp có sai sót trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, dẫn đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình nhưng tên người thể hiện trên giấy chứng nhận là cá nhân thì thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận có sai sót, cần thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai và Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, khi xác định lại đối tượng sử dụng đất cũng gặp nhiều khó khăn; một số hồ sơ khi tra lục chỉ có đơn đăng ký, có trường hợp có hồ sơ nhưng không có cơ sở xác định nên cần sự phối hợp của người sử dụng đất trong quá trình xác định.

Đồng thời, nội dung kiến nghị của bà Loan không nêu cụ thể thực hiện giao dịch nào đối với quyền sử dụng đất nêu trên. Do đó, trường hợp xác lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp,…) thực hiện như sau:

– Nếu người sử dụng đất đồng ý cấp đổi cho hộ thì thiết lập hồ sơ cấp cho hộ theo quy định và khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên.

– Nếu người sử dụng đất không thống nhất cấp đổi cho hộ (cấp cho cá nhân) thì có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất theo Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Khoản 5, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Khi đó, pháp nhân sử dụng đất là cá nhân khi xác lập các hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận về quyền sử dụng đất.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn