Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Cha bỏ đi từ lúc con 3 tuổi, tôi muốn đổi họ cho con, phải làm sao?

Cha bỏ đi từ lúc con 3 tuổi, tôi muốn đổi họ cho con, phải làm sao?

(𝑃𝐿𝑂)- 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑜̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 đ𝑒̉ 𝑡𝑢̛̀ ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑒̣ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑡𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐…

Con tôi nay 15 tuổi, cha của bé đã bỏ đi từ lúc con 3 tuổi, từ đó đến nay đã 12 năm không chu cấp theo quy định của pháp luật và cũng không liên lạc hỏi thăm.

Nay tôi muốn thay đổi họ cho con tôi sang họ mẹ thì có được không và phải thực hiện thủ tục ra sao?

Bạn đọc Thu Thuỷ (TP.HCM)

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp “thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại”.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015 cũng có quy định việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Như vậy, việc thay đổi họ cho con 15 tuổi phải có sự đồng ý của cả cha, mẹ và phải có sự đồng ý của cháu được thể hiện rõ trong tờ khai. Do đó, việc thay đổi họ cho con trong trường hợp này cũng cần phải được sự đồng ý của người cha và con bằng văn bản.

Hồ sơ cần có để làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến giấy khai sinh của con bao gồm: Tờ khai xin thay đổi, cải chính họ cho con; Giấy khai sinh bản chính của con; CCCD (bản sao y công chứng, chứng thực); Giấy tờ khác liên quan đến việc thay đổi, cải chính họ cho con; Văn bản thể hiện sự đồng ý của con và của người cha về việc thay đổi họ cho con.

Trong trường hợp của chị, hiện nay cháu đã trên 14 tuổi, do đó cơ quan có thẩm quyền giải quyết là UBND cấp huyện nơi cháu được cấp giấy khai sinh trước đây.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn