Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Hướng dẫn cách xóa đăng ký tạm trú online tại nhà

Hướng dẫn cách xóa đăng ký tạm trú online tại nhà

Tôi muốn xóa đăng ký tạm trú thì không biết có thủ tục xóa đăng ký tạm trú online tại nhà không? Nếu có thì thực hiện ra sao? – Minh Phương (Hậu Giang)

1. Trường hợp nào phải xóa đăng ký tạm trú?

Theo khoản 1 Điều 29 Luật Cư trú 2020 quy định người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký tạm trú:

– Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

– Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú quy định tại Điều 35 Luật Cư trú 2020:

Trường hợp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện theo quy định thì cơ quan đã thực hiện việc đăng ký hoặc thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng ký có trách nhiệm ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký đó. Cơ quan đã đăng ký có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người đăng ký và nêu rõ lý do.

– Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

– Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

– Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú;

– Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

– Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó;

– Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn cách xóa đăng ký tạm trú online tại nhà

Theo đó, để xóa đăng ký tạm trú online tại nhà thì có thể thực hiện theo các bước như sau:

* Bước 1: 

Truy cập vào mục “Xóa đăng ký tạm trú” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn sau:

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010028

* Bước 2: 

Sau khi đã vào mục “Xóa đăng ký tạm trú” thì nhấn vào ô “Nộp trực tuyến” màu cam bên phải.

Hướng dẫn cách xóa đăng ký tạm trú online tại nhà

* Bước 3: 

Tiến hành đăng nhập tài khoản.

Hướng dẫn cách xóa đăng ký tạm trú online tại nhà

>> Xem thêm bài viết: Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia

* Bước 4: 

Thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu trên hệ thống, bao gồm:

Hướng dẫn cách xóa đăng ký tạm trú online tại nhà

– Cơ quan thực hiện: Chọn cơ quan công an nơi đã đăng ký tạm trú.

– Thủ tục yêu cầu:

+ Thủ tục: “Xóa đăng ký tạm trú”;

+ Trường hợp: Lựa chọn trường hợp phù hợp.

– Thông tin nhận thông báo tình trạng hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Hình thức nhận thông báo: Có thể lựa chọn “Nhận qua cổng thông tin”; “Qua email” hoặc là cả 02;

+ Hình thức nhận kết quả: Lựa chọn “Nhận trực tiếp”; “Qua email” hoặc “Nhận qua cổng thông tin”.

Lưu ý: Nếu lựa chọn nhận qua email thì hệ thống sẽ hiển thị thêm ô để nhập địa chỉ email.

3. Điều kiện đăng ký tạm trú

Điều kiện đăng ký tạm trú theo Điều 27 Luật Cư trú 2020 như sau:

– Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

– Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần

– Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 Luật Cư trú 2020 gồm:

+ Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn