Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Làm định danh điện tử mức 2 tại nhà được không?

Làm định danh điện tử mức 2 tại nhà được không?

Làm định danh điện tử mức 2 tại nhà được không? Các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử như thế nào?

Làm định danh điện tử mức 2 tại nhà được không?

Làm định danh điện tử mức 2 tại nhà được không? (Hình từ internet)

1. Làm định danh điện tử mức 2 tại nhà được không?

Hiện nay, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID có 2 mức độ là mức độ 1 và mức độ 2.

Trong đó, tài khoản định danh điện tử mức độ 1 thì công dân có thể làm tại nhà trên ứng dụng VNeID.

Còn tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì bắt buộc công dân phải ra công an để đăng ký. Sau khi đăng ký được tại cơ quan công an thì công dân sẽ kích hoạt tại nhà.

Một số trường hợp công dân cho rằng mình không đi đăng ký tài khoản định danh điện tử nhưng đã tự động lên mức độ 2, đó là do khi công dân đi làm CCCD gắn chíp hoặc thẻ căn cước là đã được công an đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng lúc, chứ tài khoản định danh điện tử mức độ 2 chắc chắn không thể tự đăng ký tại nhà.

Tóm lại, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 không thể đăng ký tại nhà mà phải đến cơ quan công an đăng ký.

Căn cứ pháp lý: Điều 10 Nghị định 69/2024/NĐ-CP

2. Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1

Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 đối với công dân Việt Nam như sau:

– Bước 1: Công dân tải ứng dụng VNeID trên CHPlay hoặc Appstore

– Bước 2: Công dân sử dụng ứng dụng VNeID để nhập thông tin về số định danh cá nhân, số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có); kê khai thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID; thu nhận ảnh khuôn mặt thông qua thiết bị số và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

– Bước 3: Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin công dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử và thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc qua số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

(Khoản 1 Điều 10 Nghị định 69/2024/NĐ-CP)

3. Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 đối với công dân Việt Nam như sau:

– Bước 1: Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước không phụ thuộc vào nơi cư trú, xuất trình thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước còn hiệu lực và thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

– Bước 2: Công dân cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trên Phiếu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử theo mẫu TK01 ban hành kèm theo Nghị định này; trong đó cung cấp rõ số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có) và thông tin khác đề nghị tích hợp vào căn cước điện tử (nếu có nhu cầu) cho cán bộ tiếp nhận.

– Bước 3: Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử để xác thực; xác thực ảnh khuôn mặt, vân tay của công dân đến làm thủ tục với Cơ sở dữ liệu căn cước;

– Bước 4: Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin công dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 và thông báo kết quả đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

Lưu ý: Hiện nay, đối với công dân chưa có tài khoản định danh điện tử thì sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng lúc khi đi làm thẻ căn cước.

(Khoản 2 Điều 10 Nghị định 69/2024/NĐ-CP)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn