Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Mới: Chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong

Mới: Chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong

(PLO)-Chính phủ ban hành nghị định quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11

Đối tượng áp dụng là TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26-3-1965 đến ngày 30-4-1975 (sau đây gọi chung là TNXP cơ sở ở miền Nam).
TNXP cơ sở ở miền Nam có đủ điều kiện theo quy định tại nghị định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế tham gia TNXP cơ sở. Trường hợp có thời gian tham gia TNXP cơ sở ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn để tính hưởng chế độ, cụ thể như sau:
Từ đủ hai năm trở xuống, mức trợ cấp một lần bằng 2,5 triệu đồng;
Trên hai năm thì từ năm thứ ba trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
Trường hợp TNXP cơ sở ở miền Nam có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng mức 2,5 triệu đồng.
Trường hợp TNXP cơ sở ở miền Nam đã từ trần trước ngày nghị định này có hiệu lực thì thân nhân của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3,6 triệu đồng.
TNXP cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hằng tháng mức 540.000 đồng.
Khi TNXP từ trần thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về BHXH.
Trường hợp TNXP cơ sở ở miền Nam từ trần sau ngày nghị định này có hiệu lực mà chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng.
L.THANH

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn