Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Phí thẩm định cấp sổ đỏ tại TPHCM từ ngày 01/6/2023

Phí thẩm định cấp sổ đỏ tại TPHCM từ ngày 01/6/2023

Mức phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ tại TPHCM từ ngày 01/6/2023 là bao nhiêu? Ai được miễn phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ?

Phí thm đnh cp s đ ti TPHCM t ngày 01/6/2023

Từ ngày 01/6/2023, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị quyết 02/2023/NĐ-HĐND ngày 18/4/2023.

Cụ thể, quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ trên địa bàn TPHCM đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất; trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất…

Theo Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND, TP HCM chỉ áp dụng cho trường hợp giao đất, cho thuê đất và chuyển nhượng trong khi hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định đối tượng rộng hơn, bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp.

Do đó, Nghị quyết 02/2023/NĐ-HĐND tăng mức phí thẩm định cấp sổ đỏ và mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng so với Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND.

Với phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ, tăng mức phí với trường hợp chuyển nhượng, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư: 1,01 – 1,4 triệu đồng; cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo: 1,8 – 2,25 triệu đồng và bổ sung mức phí với việc cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại và các loại biến động (hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư: 600.000 – 2,8 triệu đồng; cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo: 1 – 3 triệu đồng).

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng dịch vụ thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện giao, cho thuê đất và đăng ký cấp sổ đỏ (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ) theo quy định của pháp luật.

Đơn cử, mức phí thẩm định cấp sổ đỏ trường hợp giao, cho thuê đất như sau:

STT

Qumô diện tích (m2)

Mức thu (Đồng/hồ sơ)

Tại quận

Tại huyện

I

Đối với hộ gia đình, cá nhân:    

Nhỏ hơn 500m2

50.000

25.000

Từ 500m2 trở lên

500.000

250.000

II

Đối với tổ chức:

  Nhỏ hơn 10.000m2

2.000.000

  Từ 10.000m2 đến dưới 100.000m2

3.000.000

  Từ 100.000m2 trở lên

5.000.000

Xem chi tiết mức phí thẩm định cấp sổ đỏ tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 02/2023/NĐ-HĐND.

Đi tưng min thu phí thm đnh cp s đ

Theo đó, đối tượng miễn thu phí thẩm định cấp sổ đỏ tại TPHCM bao gồm: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố được căn cứ theo Quyết định 36/2021/QĐ-TTg.

T l trích đ li khon phí thm đnh cp s đ

Theo Nghị quyết 02/2023/NĐ-HĐND, tổ chức thu phí được để lại đơn vị 85% số phí thu được để trang trải cho các hoạt động thu phí, nộp ngân sách 15%.

Các tổ chức thu phí thẩm định cấp sổ đỏ bao gồm:

– Trường hợp giao đất, cho thuê đất:

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư: UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tổ chức thu.

+ Trường hợp giao đất, cho thuê đất với tổ chức, cơ sở tôn giáo: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu.

– Trường hợp đăng ký cấp sổ đỏ và tài sản trên đất: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu.

Nghị quyết 02/2023/NĐ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01/6/2023 và thay thế Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn