Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Vì sao Chủ tịch nước là người ký quyết định đình chỉ chức vụ ông Trương Minh Tuấn?

Vì sao Chủ tịch nước là người ký quyết định đình chỉ chức vụ ông Trương Minh Tuấn?
Sáng nay, 23.7, Chủ tịch nước đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.
Chủ tịch nước vừa ký quyết định đình chỉ chức vụ Bộ trưởng đối với ông Trương Minh  Tuấn vào sáng 23.7 /// Ảnh C.Hiếu

Chủ tịch nước vừa ký quyết định đình chỉ chức vụ Bộ trưởng đối với ông Trương Minh Tuấn vào sáng 23.7

ẢNH C.HIẾU

Quyết định ghi rõ tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16.7.2018.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Trương Minh Tuấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nhiều người băn khoăn vì sao quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Trương Minh Tuấn lại do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành, mà không phải là do Thủ tướng quyết định.

Theo quy định tại khoản 3, điều 28, luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; trong thời gian Quốc hội không họp, trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Hiện tại, Quốc hội vừa kết thúc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 vào ngày 15.6 vừa qua, trong khi kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn ra vào tháng 10. Do đó,  có thể hiểu, việc Thủ tướng Chính phủ trình để Chủ tịch nước quyết định đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn là thực hiện theo trường hợp được quy định tại khoản 3, điều 28, luật Tổ chức Chính phủ 2015.

Ngoài ra, tại khoản 5, điều 28 luật Tổ chức Chính phủ cũng quy định, trong thời gian Quốc hội không họp, quyết định giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Nội vụ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại các khoản 6, điều 28 luật Tổ chức Chính phủ 2015 cũng nêu rõ Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn