Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có bắt buộc phải công khai thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản không?

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có bắt buộc phải công khai thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản không?

Cho tôi hỏi, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có bắt buộc phải công khai thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản không? Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có phải công khai thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản không? Câu hỏi của anh A (Thanh Hóa).

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có bắt buộc phải công khai thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh cụ thể như sau:

Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản theo các hình thức sau đây:

a) Tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

b) Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

c) Tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản theo các hình thức nêu trên.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản.

Do đó, doanh nghiệp không kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch thì không bắt buộc phải công khai thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có bắt buộc phải công khai thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản không?

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có bắt buộc phải công khai thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản không? (Hình từ Internet)

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có phải công khai thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh cụ thể như sau:

Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

2. Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm:

a) Loại bất động sản;

b) Vị trí bất động sản;

c) Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản;

d) Quy mô của bất động sản;

đ) Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư;

e) Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản;

g) Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

h) Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

i) Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Như vậy, theo quy định được trích dẫn trên thì doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải công khai thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản và các thông tin khác theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải công khai các thông tin sau:

– Loại bất động sản;

– Vị trí bất động sản;

– Quy mô của bất động sản;

– Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư;

– Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản;

– Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

– Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

– Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Nhà nước có những chính sách gì đối với đầu tư kinh doanh bất động sản?

Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cụ thể như sau:

– Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn.

– Nhà nước khuyến khích và có chính sách miễn, giảm thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tín dụng ưu đãi cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án được ưu đãi đầu tư.

– Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào đối với dự án được ưu đãi đầu tư.

– Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư dự án dịch vụ công ích đô thị, công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

– Nhà nước có cơ chế, chính sách bình ổn thị trường bất động sản khi có biến động, bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn