Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Vợ giật hụi, chồng có phải trả thay không?

Vợ giật hụi, chồng có phải trả thay không?

(PLO)- Nếu tiền chơi hụi không sử dụng cho mục đích chung thì người chồng không tham gia chơi hụi sẽ không có trách nhiệm trả nợ thay.

Vợ tôi mở một dây hụi 3 triệu đồng nhưng do làm ăn thua lỗ nên không đủ khả năng trả lại tiền cho các thành viên. Hiện vợ tôi đã bỏ trốn, những thành viên chơi hụi liên tục đến nhà tôi đòi tiền.

Xin hỏi vợ giật hụi thì chồng có phải trả thay khoản tiền đó không?

Bạn đọc Đặng Hùng (Nha Trang)

Luật sư Đỗ Trúc LâmĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về trách nhiệm liên đới của vợ chồng như sau:

Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 luật này, các giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 luật này.

Đồng thời, theo Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm.

Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình.

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của BLDS thì cha mẹ phải bồi thường.

Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Như vậy, nếu việc chơi hụi do cả vợ và chồng cùng đồng ý tham gia hoặc một người tham gia nhưng tiền hụi được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình thì người vợ, người chồng còn lại vẫn có trách nhiệm liên đới trả nợ, bồi thường thiệt hại cho những người chơi hụi.

Ngoài các trường hợp kể trên thì người chồng, người vợ không tham gia chơi hụi sẽ không có trách nhiệm trả nợ thay. Nếu có tranh chấp với chủ nợ thì người chồng, người vợ không tham gia chơi hụi phải có nghĩa vụ chứng minh mình không liên quan đến giao dịch hụi và tiền hụi không được sử dụng chung cho gia đình.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn