Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải thông tin một số nội dung liên quan đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Ảnh: PC

Chiều 22/3, tại buổi gặp mặt báo chí để thông tin về kết quả hoạt động công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã thông tin một số nội dung liên quan đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, kết quả kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, sai phạm ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của cá nhân ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng là nghiêm trọng và diễn ra trong thời gian dài.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá mức độ hành vi sai phạm, Đoàn kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định việc chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, làm rõ, có đánh giá toàn diện các sai phạm. Trên cơ sở nghiên cứu, xem xét thận trọng nhiều mặt, lãnh đạo Tổng Liên đoàn đã quyết định thực hiện theo đề nghị của Đoàn kiểm tra.

Cụ thể, căn cứ kiến nghị của cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc làm rõ, xử lý dấu hiệu tiêu cực liên quan đến việc không thực hiện đúng các quy định về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, đấu thầu, xây dựng, quyết toán đối với các công trình, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Sau khi làm việc với các tập thể, cá nhận sai phạm về trách nhiệm khắc phục hậu quả, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm rất nghiệm trọng của vụ việc, theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan này điều tra, xử lý.

Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã nghiên cứu kỹ đơn khiếu nại hợp lệ của ông Lê Vinh Danh, xem xét lại toàn bộ vụ việc trên tinh thần khách quan, công bằng, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và quyết định giữ nguyên mức kỷ luật cách chức Hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh.

Theo quy định của Luật Khiếu nại và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan giải quyết cuối cùng đối với khiếu nại của ông Lê Vinh Danh.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: tdtu.edu.vn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là sớm ổn định bộ máy lãnh đạo ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng vì quyền lợi của sinh viên.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Tập thể lãnh đạo Nhà trường kịp thời thành lập Hội đồng Trường, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà trường theo quy định của Đảng và pháp luật. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đến nay quy trình thành lập Hội đồng Trường mới được tiếp tục khởi động lại.

Theo dự kiến, ngày mai (23/3), Nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự, ngày 3/4 tổ chức Hội nghị viên chức, giảng viên, người lạo động để bầu Hội đồng Trường.

Đề án thành lập Hội đồng Trường Đại học Tôn Đức Thắng do tập thể lãnh đạo nhà trường chuẩn bị, được thống nhất trong tập thể lãnh đạo với các thành viên đương nhiên và đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo đúng tinh thần hướng dẫn của Công văn số 5363/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh quá trình chuẩn bị, thảo luận, ban hành Đề án đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ủy trường sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhân sự tham gia Hội đồng trường và nhân sự Ban giám hiệu Nhà trường sau khi tiến hành Hội nghị cán bộ chủ chốt, theo phân cấp của Đảng về công tác cán bộ.

“Thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo việc thành lập Hội đồng Trường, kiện toàn các chức danh chủ chốt. Mọi tổ chức, cá nhân can thiệp, gây khó khăn, chống đối, cản trở việc thành lập Hội đồng Trường sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi viên chức, giảng viên, người lao động Nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tuân thủ phát luật và các quy định của Đảng trong quá trình thành lập Hội đồng Trường và xây dựng, phát triển Nhà trường trong những năm tới./.

Phạm Cường