Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Sửa đổi, bổ sung hàng loạt Nghị định, Thông tư về thuế, đất đai

Sửa đổi, bổ sung hàng loạt Nghị định, Thông tư về thuế, đất đai

QUYẾT ĐỊNH 1078/QĐ-TTg

Theo đó, ban hành danh mục các Nghị định, Thông tư về thuế, đất đai để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung theo lộ trình như sau:

STT

Tên văn bản

Thời hạn trình

I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
01 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Quý I/2018
02 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Quý I/2018
03 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đất Quý I/2018
04 Thông tư 38/2007/TT-BNN hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn Quý I/2018
05 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Quý III/2017
06 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính Quý I/2018
07 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP Quý I/2018
08 Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn về giao, thuê rừng gắn liền với giao, thuê đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quý I/2018
09 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Tháng 07/2017
II LĨNH VỰC THUẾ, HÓA ĐƠN
01 Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tháng 10/2017
02 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2008/TT-BTC hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại Điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ – tập đoàn dầu khí Việt Nam kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP Tháng 12/2017
03 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTChướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quý IV/2017
04 Thông tư sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Tháng 12/2017
05 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế Quý IV/2017
06 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Tháng 07/2017
07 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thuế đối với dịch vụ viễn thông Quý IV/2017
08 Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải Tháng 07/2017

Ngoài ra, Quyết định 1078/QĐ-TTg cũng ban hành danh mục nhiều văn bản khác thuộc các lĩnh vực xây dựng, đầu tư, kinh doanh , bảo vệ môi trường… sẽ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn