Ngày 8-7, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM có thông báo gửi Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM về việc hoãn các phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩmtái thẩm.

Thông báo căn cứ vào công văn của UBND TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn thành phố 15 ngày kể từ 0g ngày 9-7.

TAND cấp cao tại TP.HCM thông báo đến VKS cùng cấp biết, phối hợp về việc tạm dừng tổ chức các phiên toà phúc thẩm từ ngày 9-7, phiên giám đốc thẩm và tái thẩm từ ngày 12-7 đến hết ngày 23-7 để đảm bảo phòng chống dịch COVID trong công tác xét xử.

Đúng một tháng trước, TAND cấp cao tại TP.HCM cũng phát đi thông báo khẩn về việc yêu cầu tạm dừng các phiên toà xét xử phúc thẩm và giám đốc thẩm bắt đầu từ ngày 9-6. Thông báo trên dựa trên việc Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị tạm dừng tất cả các phiên toà đã lên lịch xét xử trong tháng 6.