HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 14/2021 ngày 24-8-2021 về giảm lệ phí các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Tại Nghị quyết 14, HĐND TP.HCM chấp thuận giảm 50% lệ phí đối với tất cả trường hợp yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trong các lĩnh vực sau:

– Đăng ký cư trú.

–  Hộ tịch.

– Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Đăng ký kinh doanh.

– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

– Cấp giấy phép xây dựng.

Quy định về miễn giảm trên sẽ không áp dụng đối với các đã được miễm giảm theo quy định pháp luật (hộ nghèo, cận nghèo…).

Việc giảm lệ phí sẽ thu hút người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp và áp dụng đến hết 31-12-2021.