Tiêu chí Văn phòng Luật sư Xuân Lâm chúng tôi là:

– Uy tín

– Chuyên nghiệp

– Hiệu quả cùng có lợi

Bộ Nội vụ giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Bộ Nội vụ giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

(PLO)- Các đại biểu đã thống nhất giới thiệu một nhân sự của Bộ Nội vụ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Nội vụ, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ mới đây đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thực hiện các bước quy trình và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bộ Nội vụ giới thiệu 1 nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị. Ảnh: BỘ NỘI VỤ

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác này cần được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ Nội vụ nghiên cứu kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung dân chủ để đưa ra lựa chọn chính xác, khách quan, công tâm, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng để lựa chọn được người có đầy đủ các điều kiện giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Người được giới thiệu quy hoạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật. Đồng thời phải luôn gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm cao trong công tác, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung dân chủ, khách quan, công khai, công bằng, công tâm, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng để đưa ra lựa chọn được người có đầy đủ các điều kiện giới thiệu quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

bo-noi-vu-gioi-thieu-1-nhan-su-quy-hoach-uy-vien-trung-uong-dang-khoa-xiv-2.png
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV. Ảnh: BỘ NỘI VỤ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện đầy đủ các bước của quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kết quả thống nhất rất cao giới thiệu một nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN LÂM

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 0903 918 848

Số điện thoại Luật sư Lâm: 0903 918 848

Trụ sở: 250A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Email: lxlamlaw@gmail.com- Website: www.luatsulam.com.vn